Упис у Уметничку школу у Краљеву

Датум: 15. Maj 2020 12:55 Категорија: Новости

Све информације за ученике осмог разреда који желе да конкуришу за упис у Уметничку школу у Краљеву можете прочитати у наставку вести.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Уметничка школа у Краљеву
Цара Лазара 38, 36 000 Краљево
ПРИЈЕМНИ ИСПИТ 12,13. и 14. јун
ПРИЈАВЉИВАЊЕ ЗА ПОЛАГАЊЕ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА ЗА УПИС УЧЕНИКА У СРЕДЊЕ УМЕТНИЧКЕ ШКОЛЕ ЛИКОВНЕ ОБЛАСТИ за школску 2020/2021.
Пријављивање кандидата за полагање пријемног испита вршиће се четири дана (понедељак, уторак, среду и четвртак) – од 18. до 21. маја 2020.
Пријављивање је могуће обавити на два начина:
1) Непосредно у самој школи. Кандидати који се пријављују непосредно у школи у обавези су да термин доласка за пријављивање договоре телефоном на број 036 326-700, који ће бити доступан радним данима од 09.00 до 12.00 часова. Приликом пријављивања попуњава се пријавни лист са неопходним подацима. Не подноси се никаква документација.
2) Електронским путем. Пријавање се врши слањем маил-а са потребним информацијама на мејл адресу школе [email protected] . У мејлу обавезно написати следеће податке:
1. Име и презиме кандидата;
2. Име родитеља (законског заступника);
 3. Датум рођења;
 4.Назив основне школе коју кандидат завршава;
5. Општину на којој се налази основна школа;
6. Број мобилног телефона родитеља (законског заступника) кандидата који ће бити доступан у време реализације пријемног испита.
Пријава се сматра поднетом тек када кандидату стигне потврда од школе да је мејл примљен.
Неопходно је да поновно пријављивање изврше и кандидати који су се већ пријавили током априла месеца путем апликације на сајту Министарства просвете, науке и технолошког развоја.
Уколико је ученику потребан било који вид додатне подршке, то нагласити приликом пријављивања, а обавезно пријавити Школској управи Краљево.
Заинтересовани за обилазак школе термин обиласка обавезно заказају на број телефона 036 326-700, који ће бити доступан радним данима од 09.00 до 12.00 часова.
Улазак у школу неће бити дозвољен никоме без претходно заказаног термина.
 
ВАЖНИ НАВОДИ ИЗ УПУТСТВА О ПОЛАГАЊУ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА ЗА УПИС УЧЕНИКА У СРЕДЊЕ УМЕТНИЧКЕ ШКОЛЕ ЛИКОВНЕ ОБЛАСТИ
Списак кандидата са распоредом полагања по учионицама биће истакнут у среду 10.06.2020. г. у 16,00 часова.
Распоред полагања пријемног испита:
ПЕТАК 12.06.2020. – цртање
СУБОТА 13.06.2020. – сликање
НЕДЕЉА 14.06.2020. –вајање
 
-кандидати су у обавези да сва 3 дана, приликом приступања полагању испита, имају код себе оверену ђачку књижицу са фотографијом;
-испит траје четири школска часа без паузе (180 мин.);
-кандидати су у обавези да буду испред школе 15 минута пре одређеног времена за испит;
-забрањено је коришћење мобилних телефона на испиту;
-потребан материјал за испит који кандидати сами доносе:

  • Цртање: оловке различитих тврдоћа (по избору), гумица за брисање;
  • Сликање: темпера боје природног порекла, без икаквих додатака (нису дозвољене акрилне,јајчане и сл.), четкице, палета, посуда за воду;
  • Вајање: вајарске шпахтле.
-прелиминарни резултати пријемног испита биће истакнути до 18.06.2020.г. у 8,00 часова.
-Жалбе на евентуалне нерегуларности у односу на Правилник могу се улагати до 12часова нарадног дана у односу на одржани део Пријемног испита (за цртање до 12часова 13.6.2020., за сликање до 12часова 14.6.2020., за вајање до 12часова 15.6.2020.) Жалбе на вредновање радова од стране комисије за оцењивање се не могу улагати. Жалбе за погрешно збрајање бодова појединачних делова испита могуће је поднети до 16часова 18.6.2020. Комисија за rolex kopi жалбе даје одговор за сваки предвиђени рок за жалбе до 18часова текућег дана.
-19.6.2020.г. у 12,00 часова истицање коначних резултата пријемног испита.
Радове са пријемног испита није могуће преузети.
Материјал:
Школа обезбеђује папир за цртање, папир за сликање и глину за вајање (око 1000 г). Ученици обезбеђују оловке за цртање, темпера боје природног порекла, без икаквих додатака (нису дозвољене акрилне, јајчане и сл.) и четке за сликање, као и мале шпахтле за вајање.
 
Све информације можете пратити на интернет адреси  http://www.umetnicka-kv.net/Пројекат Наша Школа (nasaskola.rs) © Академија Филиповић
Нека права задржана. Администратори школа су одговорни за објављени садржај