ЗДРАВСТЕНИ ПРЕГЛЕДИ

Датум: 20. Maj 2020 11:10 Категорија: Новости


Здравствени преглед ученика 8. разреда биће у просторијама Медицине рада ( атријумски улаз из дворишта код „Колосеума“ ) у следећим терминима:
8/1 и 8/2 - 3.јун у 13.30
8/3, 4. јун у 11.30
Присуство одељенских старешина је обавезно. Ученици сами долазе и одлазе са датог места након прегледа. Сви који дођу у Медицину рада, у обавези су да носе заштитну опрему и поштују прописане хигијенске мере. Обавезно упозорите ученике/родитеље на ту обавезу.
Одељенске старешине 8. разреда имају следећу обавезу:
Да наредне среде ( 27. мај ) у следећим терминима:
8/1 –  од 10.30 до 11.00
8/1 –  од 11.00 до 11.30
8/1 –  од 11.30 до 12.00
поделе ученицима здравствене листе, обавесте ученике о начину на који треба да их попуне ( везано за образовни профил ) и обавесте ученике о следећем:
1. Здравствени лист и преглед кошта 400,00 динара ( донети новац и предати ОС )
2. Обавесте ученике о датуму, времену и месту прегледа
Новац и попуњени здравствени лист донети у петак, 29. маја у истим терминима и предати одељенским старешинама:
8/1 –  од 10.30 до 11.00
8/2 –  од 11.00 до 11.30
8/3 –  од 11.30 до 12.00
Одељенске старешине, истог овог дана обавештавају директора школе о ученицима који нису извршили ову обавезу.
Ученици са здравственим сметњама ( они за које родитељи сматрају да их њихова деца имају ) и сви ученици који наставу похађају по ИОП2 програму, у Медицину рада долазе са својим родитељима који су дужни да тамо однесу и сву неопходну пропратну медицинску документацију њихове деце.
 





Пројекат Наша Школа (nasaskola.rs) © Академија Филиповић
Нека права задржана. Администратори школа су одговорни за објављени садржај