БЕСПЛАТНИ УЏБЕНИЦИ

Датум: 28. Februar 2022 16:36 Категорија: Новости

                                                                            ОБАВЕШТЕЊЕ
                     
                               Министарство просвете , науке и технолошког развоја планира да  и за школску 2022/23. годину
обезбеди бесплатне уџбенике за ученике основних школа. У складу са тим потребни су нам подаци о броју ученика и то:
-ученицима из социјално/материјално угрожених породица(примаоци новчане социјалне помоћи)
-ученицима који основно образовање и васпитање стичу  по индивидуалном образовном плану, укључујићи  и ИОП3
-Ученицима са сметњама у развоју и инвалидитетом, који образовно васпитни  рад остварују по индивидуалном образовном плану и другим ученицима којима су потребни прилагођени уџбеници( увећани фонт, Брајево писмо, електронски  формат)
-Ученицима  који су у породици треће или свако наредно рођено дете у систему образовања
-ученицима првог и другог разреда који су глуви, а којима су потребни прилагођени уџбеници у електронском формату, са видео садржајима на српском језику
 
Школи се као доказ  о испуњености  услова доставља следећа документација:
-За ученике социјално угрожених породица-примаоце новчане социјалне помоћи,решење којим се утврђује право на остваривање социјалне новчане помоћи
-За ученике  који су у породици  треће или свако наредно  рођено дете које је у систему школовања, потврду образовно васпитне установе о својству ученика, односно  студента.
-За ученике који похађају ОШ „Јово Курсула“  ,школа не издаје потврду, јер поседује податке о наведеним ученицима (односи се на ученике који остварују право на бесплатне уџбенике по критеријуму треће и свако наредно дете и ИОП-у )
Бројно стање и потребну документацију доставити до 16.03.2022. административном раднику школе.
                                                                                                    
Директор  ОШ “Јово Курсула“
                                                                                                           Ивица Милинковић   Пројекат Наша Школа (nasaskola.rs) © Академија Филиповић
Нека права задржана. Администратори школа су одговорни за објављени садржај